سلام دوستان عزيز.

با اميد اين که روزهايی شاد و موفقی را در فيض خداوند مهربان سپری فرموده باشيد به مبحث اين هفته می پردازيم.

در اين برنامه راجع به شفأی جسمی صحبت می کنيم.

بله شفا – کلمه ای که اگر نه هر ساعت از هر روز زندگيمان، ولی به احتمال بسيار زياد هر روزه يا می شنويم و يا

خودمان آن را به کار می بريم.

کلمه شفا رايج است چرا که احتياج به آن بسيار رايج می باشد.

شفا می تواند برای خود ما هم نباشد.

ما می توانيم طالب شفا برای دوستان، همکارن، افراد فاميل خود و يا حتی افرادی که به طور شخصی نمی شناسيم باشيم.

شفا انواع مختلفی دارد.

شفای جسمی، شفای روحی و غيره.

در اين برنامه راجع به شفای جسمی صحبت خواهيم کرد.

دوستان، وقتی شما کلمه <شفا> را می شنويد، چه معنأيی از اين لغت در اذهان شما نقش می بندد؟

اين امری کاملا طبييعی است چنان چه شما با شنيدن اين کلمه، رهايی از درد و بيماری جسمی را اميدوار باشيد.

چرا که شفا به معنی بهبودی يافتن از بيماريست.

بيماری ها و درد های جسمانی که تقريبا تمام انسان ها را به شکل های گوناگون می آزارد.

آيا شما در همين لحظه می توانيد کسی را به خاطر آوريد که از دردی جسمانی در رنج و عذاب نباشد؟

خود شما چطور؟

آيا امروز در همين لحظه کاملا سالم و تندرست هستيد؟

اميد وارم که جواب همه شما عزيزان، بله باشد.

ولی متا سٔفانه اينطور نيست، درسته؟

هر کدام از ما با هر جنسيت و در هر سن و سال، از درد قسمتی از بدن خود در رنجيم و درد می کشيم.

اما سوال اينجاست که، چرا؟

چرا اين همه مريضی و درد گريبان گير انسان شده است؟

چرا امروزه داشتن بدنی کاملا سالم به صورت آرزويی محال در آمده است؟

اگر خاطر محترمتان باشد، در برنامه گذشته عرض کردم که، درد، مريضی و نهايتا مرگ به خاطر گناه اوليه انسان

های اوليه، يعنی آدم و حوا به اين جهان وارد شد.

از آ ن به بعد، اين لعنت نسل به نسل منتقل گرديده تا اينکه امروزه به ما که وارثان آدم و حوا هستيم رسيد.

عزيزان، يکی از اهداف من و راديو آرامش اين است که، حال در اين دنيای پر از درد و رنج و بيماری، غمخوار شما باشيم.

عزيزان، خداوند مسبب و بوجود آورنده درد ها و بيماری های ما نيست.

گناه انسان مسبب تمام درد ها و مشکلات اوست.

خداوند در نهاتت اشتياق، طالب شفای همه بشريت می باشد!

خداوند مهربان، راه چاره و شفا را در فرستادن فرزندش به اين جهان برای ما به ارمغان آورد.

او ما را يتيم و بی رهنما ترک ننموده است.

شنونده محترم، در هر حال و روزی که هستيد، بدانيد که خداوند شما را بينهايت دوست می دارد!

خداوند آنقدر ما را دوست می دارد که برای شفای ما – خود تمام درد های ما را بر جان خريد.

بله خداوند، عيسی مسيح به اين جهان آمد تا علاج تمام درد های ما گردد.

گناهان، و درد های ما پسر خداوند عيسی مسيح را بر روی صليب کشت.

او مرد تا ما زنده بمانيم.

او درد کشيد تا ما از درد نجات يابيم.

او بی گناه زندگی کرد و جان خويش را داوطلبانه فدا نمود تا انسان گناهکار در ايمان به او زيسته و مقبول خداوند گردد.

مسيح پس از سه روز از مردگان قيام فرمود، اکنون او در نزد خدأی پدر زنده است و برای ما شفاعت می نمايد.

عيسی مسيح در طول حيات زمينی خود، مرتبا مورد اين سوال قرار می گرفت که؛ چرا شما با گناه کاران بر سر يک

سفره می نشينيد؟
عيسی در جواب مذهبييون متظاهر می فرمود: بيماران نياز به پزشک دارند، نه تندروستان! من آمده ام تا گناه کاران را به توبه دعوت کنم، و آنانی که خود را عادل و مقدس می پندارند! انجيل لوقا ۵: ۳۱ – ۳۲
عزيزان ، دردمند، خسته و دلشکسته هستيد؟

به خداوند توکل کنيد، به او بگوييد:

خداوندا، تو خود از تمام درد ها و مشکلات من آگاهی.

تو خود از تمام نياز های من هم آگاهی.

من راه های مذهبی و دينی را همينطور تمام سعی و تلاش انسانی خودم را به کار برد هام اما هنوز از درد می نالم.

هنوز در من حفره ای تو خالئ وجود دارد که اجرای مراسم دينی و مذهبی نتوانسته آن را بر طرف نمايد.

خداوندا، من می خواهم که تو خودت اين پوچی و خلع درونی مرا بر طرف نمأيی.

خداوندا، به من کمک کن تا تو را در کلامت بهتر بشناسم.

من مايلم کلام تو را مطالعه کنم تا بياموزم که هدف و منظور واقعی تو از خلقت من چه بوده و چه نقشه هأيی برای زندگی من داری.

خداوندا، مرا در شناخت عيسی مسيح و راه نجات و رستگاری مدد فرما.

من تمام اين نياز هايم را در نام عيسی مسيح به حضور تو می آورم، آمين.

دوستان، علاج برای درد های ما موجود می باشد.

علاج برای پريشانی های ما مهيا شده است.

علاج برای مرگ و نيستی ما هم فراهم شده.

می پرسيد آن علاج چيست؟

در محبت خداوند!

در کلام خدا و تعليماتی که او به ما می دهد.

در ايمان به پسر خدا، عيسی مسيح به عنوان منجی و نجات دهنده.

کسی که تاوان تمام گناهان ما را پرداخت.

دوستان، آيا تا به حال کلام خداوند، انجيل را مطالعه فرموده ايد؟

آيا با عيسی مسيح کسی که تاوان تمام گناهان شما را پرداخته رابطه ای شخصی داريد؟

شفای جسمی، موضوع صحبت اين هفته میباشد.

از شما دعوت می کنم تا سير و سفری در کلام خداوند داشته باشيد تا بياموزيد او تا چه اندازه به ما و شفای ما علاقمند می باشد.

اميدوارم که مطالعه اناجيل شما را از محبت و عشقی که مسيح برايتان دارد مطمئن سازد.

دوستان، از شما دعوت می کنم تا دست در دست عيسی مسيح گذارده و با ايمان به او و قدرت شفا دهنده او، شفأی

واقعی را دريافت داريم.

با هم دعا کنيم:
خدأی قدوس و مهربان، من ايمان می آورم که تو يگانه فرزندت، عيسی مسيح را برای بخشش گناهان و شفأی روح و

جسم من به اين جهان فرستادی.

من از تو ميطلبم که به قلب من آمده و مرا از همه دردهأی جسمی و روحی که گرفتارشان هستم رهايی بخشی.

من در اين لحظه شفأی کامل تو را دريافت می دارم.

در نام عيسی مسيح، آمين.

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟
آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟
برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:
پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .
من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.
من احتیاج به فیض تو دارم .
قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.
به خانواده خداوند خوش آمدید!
لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:
info@radioaramesh.org
radioaramesh@shaw.ca
با ما در میان بگذارید.
پایان