kevin

ارزشِ رنج کشیدن برای دیگران

آیاتِ کلیدی: کولسیان ۱: ۲۴
دوستِ خوبِ من، خدمت نمودن به مردم و معرفی عیسی مسیح به آنها هزینه داره.
هنگامی که خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، خواست تا مخلوقِ خود؛ بشرِ گناهکارِ محکوم به جهنم و دوری ابدی از خود را نجات بده، راهی جز پرداختِ بالاترین بها برای آن نیافت.

(بیشتر…)

در تاکِ حقیقی بمانید!

آیاتِ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۵: ۱ – ۸
عیسی به شاگردان تعلیم می‌دهد که با او پیوند داشته باشند.
۱ «من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. ۲ او هر شاخه‌ای را که میوه ندهد، می‌بُرد و شاخه‌هایی را که میوه می‌دهند، اصلاح می‌کند تا میوه بیشتری بدهند.

(بیشتر…)

خداوند، به کم ایمانی من کمک کن

آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروز در انجیلِ مرقس فصلِ ۹و آیاتِ ۱۴تا ۲۷هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور می‌‌کنیم.
شفای یک پسر غشی
۱۴ وقتی به پای کوه رسیدند، دیدند که عده زیادی دور آن نُه شاگرد دیگر جمع شده‌اند و چند نفر از سران قوم یهود نیز با ایشان بحث و گفتگو می‌کنند.

(بیشتر…)

نیشِ مرگ کجاست؟

آیهٔ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، دراولِ قرنتیان ۱۵: ۵۵هست.
با هم این قسمت از کلامِخدا را مرور می‌‌کنیم.
۵۵ ای مرگ پیروزی تو کجاست؟ نیش تو چه شد؟ آمین!

(بیشتر…)

؛بهائ بخششِ گناهانِ ما

آیهٔ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، در رومیان ۸: ۳۲ هست.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور می‌‌کنیم.
۳۲ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ آمین!

(بیشتر…)

تست شده اما ایمن در عیسی مسیح

آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، درانجیلِ لوقا ۲۲: ۳۱ – ۳۲هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور می‌‌کنیم.
۳۱ ای شمعون، ای شمعون، شیطان می‌خواست همگی شما را بیازماید و همانند گندم، غربال کند؛ ۳۲ اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت از بین نرود. پس وقتی توبه کردی و بسوی من بازگشتی، ایمان برادرانت را تقویت و استوار کن!آمین!

(بیشتر…)