مقالات

به افکارتان فکر کنید!

آیهٔ کلیدی این تعلیم، امثال ۴: ۲۳ ۲۳ مواظب افکارت باش، زیرا زندگی انسان از افکارش شکل می‌گیرد. آمین!

دوستِ خوبِ من، خداوند در خواست و حکمتِ الهی خودش، به انسان قابلیت و توانأیی فکر کردن داده. خداوند به ما قابلیتِ فکر کردن داده تا بتونیم به طورِ منطقی و خردمندانه تقریبا در موردِ هر چیزی در این هستی‌ فکر کنیم. اگر چه خداوند به ما انسانها قابلیت و توانأیی درکِ کامل از هر چیزی در این هستی‌ را نداده، ولی‌ این قابلیت را داده تا بتونیم به اونها فکر کنیم.

(بیشتر…)

چه کسی در ما زندگی می‌‌کند!

آیاتِ کلیدی: انجیلِ اول یوحنا ۴: ۴

دوستِ خوبِ من، در کلامِ خدا در انجیلِ اولِ یوحنا ۴: ۴ می‌‌خوانیم:  ۴ فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته‌اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی می‌کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود، قوی‌تر است. آمین!

بله دوستِ من، از این که عرض می‌‌کنم کسی در ما ایماندارانِ به عیسی مسیح زندگی می‌‌کند تعجب نکنید.

(بیشتر…)

نمونهٔ دعایی مناسب برای همه کس

آیاتِ کلیدی این تعلیم در کولسیان ۱: ۹ – ۱۴ می‌‌باشند.

دوستِ خوبِ من، اگر تاکنون درمورد این که چگونه برای دیگران دعا کنید، درمانده و سر در گم هستید، نمونهٔ دعای پولس رسول در کلامِ خدا کولسیان ۱: ۹ – ۱۴ می‌‌تواند به شما کمک نماید. شاید سوالِ شما این باشه که چرا و چطور این دعا می‌‌تونه به من در جهتِ دعا برای دیگران کمک کنه؟

(بیشتر…)

دیگران را تشویق و دلگرم کنید

دوستِ خوبِ من، برای شما چه معنأیی داره و چقدر با ارزشه زمانی که، شخصی تشویق و دلگرمتون می‌‌کنه؟ آیا نمونه‌ای از زمانی که شخصی شما را در اوجِ نا امیدی و افسردگی، تشویق و دلگرم نمود را به خاطر دارید؟ عزیزان، اغلب حتی یک کلامِ پر محبت و یا لبخند صمیمانهٔ ما، می‌‌تونه بر روی شخصی که در نا امیدی و افسردگی بسر می‌‌بره تاثیر بگذاره و دیدگاهِ او را کاملا عوض کنه. بله،

(بیشتر…)

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ ناامیدی داریم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا برای، “شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ نا امیدی داریم”، در کلامِ خدا مطالعهٔ کوتاهی داشته باشیم.

دوستِ خوبِ من، هر وقت که خداوند اجازه میده تا ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ به خاطرِ خواسته‌ها و انتظاراتِ بیش از حدِ دیگران از ما؛ و یا، شکست و وقفه در پیشرفتمان و یا حتی درد و بیماری را تجربه کنیم و در هم کوبیده بشیم، در این صورت خیلی آسونه که ما خودمون را ناامید، سرخرده و دلسرد ببینیم.

(بیشتر…)

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ تنهایی داریم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای، “شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ تنهأیی داریم”، در کلامِ خدا مطالعهٔ کوتاهی داشته باشیم.دوستِ خوبِ من، احساسِ تنهأیی می‌‌تونه قلبِ ما را تحتِ فشار قرار بده و اون را پر از تلخی، خود کم بینی و نا امیدی کنه. احساسِ تنهأیی می‌‌تونه اعتمادِ به نفسِ را در ما از بین ببره.احساسِ تنهأیی می‌‌تونه موجبِ بوجود اومدنِ افسردگی در ما بشه.اما دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خودتون ایمان قلبی دارید، مجبور نیستید تا اجازه بدید “احساسِ تنهأیی” این بلا‌ها را به سرتون بیاره.

(بیشتر…)

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما افسرده هستیم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای، “شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما افسرده هستیم” در کلامِ خدا مطالعهٔ کوتاهی داشته باشیم.دوستِ خوبِ من، بعضی اوقات دنیای ما تاریک میشه.  تاریکِ تاریک. گاهی ما می‌‌دونیم چرا دنیامون تاریک شده و گاهی هم نمی تونیم بفهمیم چرا.

(بیشتر…)

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما سردرگم و پریشان هستیم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما سر در گم و پریشان هستیم، مطالعهٔ کوتاهی در کلامِ خدا داشته باشیم.دوستِ خوبِ من، دنیأیی که امروزه من و شما در اون زندگی می‌‌کنیم، دنیای خیلی شلوغ و پر سر و صدأیی یه. هر جأیی روی این کرهٔ زمین که زندگی می‌‌کنیم؛ دنیای اطرافمون مملو از صدا‌های جور و واجوری هست که هر کدامشون سعی می‌‌کنند ما را به سوی خودشون جذب کنند.

(بیشتر…)

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما ترسان هستیم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما سر در گم و پریشان هستیم، مطالعهٔ کوتاهی در کلامِ خدا داشته باشیم.دوستِ خوبِ من، دنیأیی که امروزه من و شما در اون زندگی می‌‌کنیم، دنیای خیلی شلوغ و پر سر و صدأیی یه. هر جأیی روی این کرهٔ زمین که زندگی می‌‌کنیم؛ دنیای اطرافمون مملو از صدا‌های جور و واجوری هست که هر کدامشون سعی می‌‌کنند ما را به سوی خودشون جذب کنند.

(بیشتر…)

اهمیتِ کاربردِ کلامِ خدا در زندگی ما

آیاتِ کلیدی این تعلیم؛ اشعیا ۵۵: ۱۰ – ۱۱ دوستِ خوبِ من، قول‌های خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، که در کتابِ مقدس با آنها آشنا میشیم، بیانگرِ وفاداری و محبتِ بی‌ مانندِ وی برای ما هستند.

قول‌های خداوند پدرِ آسمانی ما، لنگرِ مطمئن و کاملا قابلِ اطمینانی هستند که، ما می‌‌تونیم برای محافظتِ خودمان در توفان‌های زندگی، به اونها بچسبیم و ازشون هدایت‌های الهی دریافت کنیم.

(بیشتر…)