قطب نمای روزانه-1

برکت خداوند

پیدایش ۱۲: ۱ – ۴

۱ خداوند به‌ ابرام‌ فرمود: «ولایت‌، خانه‌ پدری‌ و خویشاوندان‌ خود را رها كن‌ و به‌ سرزمینی‌ كه‌ من‌ تو را بدانجا هدایت‌ خواهم‌ نمود برو. ۲ من‌ تو را پدر امت‌ بزرگی‌ می‌گردانم‌. تو را بركت‌ می‌دهم‌ و نامت‌ را بزرگ‌ می‌سـازم‌ و تو مایه‌ بركت‌ خواهی‌ بود.

(بیشتر…)

خوشی مسیحی

فیلیپیان ۲: ۱۷

۱۷ حتی اگر لازم باشد، حاضرم آخرین قطره خون خود را برای حفظ ایمانتان بریزم و جانم را مثل قربانی به خدا تقدیم کنم و در راه شما فدا شوم . من از این کار، شادی خواهم نمود و شما را در شادی خود شریک خواهـم ساخت .

(بیشتر…)

معیار محبت ما

انجیل یوحنا ۱۴: ۱۵ – ۲۴

۱۵ اگر مرا دوست دارید، آنچه می گویم اطاعت کنید. ۱۶ و من از “پدرم “ درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.

(بیشتر…)

مراحل بخشش دیگران

افسسیان ۴: ۳۰ – ۳۲

۳۰ طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن بطور کامل از گناه آزادی خواهید یافت .

(بیشتر…)

خداوند چگونه ما را می‌‌خواند

۱پطرس ۲: ۹ – ۱۷

۹ اما شما مانند آنان‌ نیستید. شما برگزیدگان‌ خدا، و کاهنان‌ پادشاهمان‌ عیسی‌، و قوم‌ مقدس‌ و خاص‌ خدا می‌باشید، تا به‌ این‌ ترتیب‌ به‌ دیگران‌ نشان‌ دهید که‌ خدا چگونه‌ شما را از تاریکی‌ به‌ نور عجیب‌ خود دعوت‌ نموده‌ است‌.

(بیشتر…)

عکس العمل صحیح در مقابل مشکلات

۱پطرس ۴: ۱۲ – ۱۹

رنج و زحمت مسیحیان

۱۲ ای‌ عزیزان‌، از آزمایشها و زحماتی‌ که‌ گریبانگیر شماست‌، متعجب‌ و حیران‌ نباشید و فکر نکنید که‌ امری‌ غریب‌ بر شما واقع‌ شده‌ است‌، زیرا این‌ مصائب‌ برای‌ آزمایش‌ ایمان‌ شماست‌. ۱۳ شاد باشید که‌ به‌ این‌ طریق‌ می‌توانید در رنج‌ و زحمت‌ مسیح‌ شریک‌ شوید؛

(بیشتر…)

پیروزی بر آزمایشات زندگی

۱پطرس ۱: ۳ – ۹

آزمایش ایمان

۳ سپاس‌ بر خدا باد، بر خدا که‌ پدر خداوند ما عیسی‌ مسیح‌ است‌. او به‌ سبب‌ لطف‌ بی‌پایان‌ و عظیم‌ خود، ما را از سر نو مولود ساخت‌ و عضو خانواده‌ خود گرداند. از اینرو، ما اکنون‌ به‌ امید حیات‌ جاوید زنده‌ایم‌، زیرا مسیح‌ نیز پس‌ از مرگ‌، حیات‌ یافت‌.

(بیشتر…)