Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

مقالات قطب نمای روزانه (شماره 5)

اهمیتِ راستگویی و بیانِ حقیقت در زندگی هر مسیحی

آیهٔ کلیدی این تعلیم افسسیان ۴: ۲۵ می‌‌باشد.

دوستِ خوبِ من، کلامِ خدا در افسسیان فصلِ چهار آیهٔ ۲۵ می‌‌فرماید: ۲۵ دیگر به هم دروغ نگویید، بلکه گفتارتان همیشه راست باشد، زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگوییم، در واقع، به خودمان لطمه می‌زنیم. آمین!

 عزیزان، قبل از شروعِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم. 

(بیشتر…)

دلیلِ دور شدنِ خدا از ما و راهِ نزدیک شدن به او

آیهٔ کلیدی این تعلیم، یعقوب ۴: ۸ می‌‌باشد.

 ۸ به خدا نزدیک شوید، تا او نیز به شما نزدیک شود. ای گناهکاران، دستهای گناه آلود خود را بشویید و دل خود را فقط با عشق الهی لبریز سازید تا پاک گردد و نسبت به خدا وفادار بماند. آمین!

عزیزان، قبل از شروعِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.

(بیشتر…)

تنها کلامِ شفا دهندهٔ ما

آیهٔ کلیدی این تعلیم؛ انجیلِ یوحنا ۸: ۳۲ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. آمین! دوستِ خوبِ من، حتما شما هم این گفتهٔ رایج را شنیدید که؛ “گذشتِ زمان، تمامِ زخم‌ها و درد‌های ما را شفا میده.”

اما این گفته اصلا حقیقت نداره!

(بیشتر…)

برکتِ انتظار برای شنیدن از خداوند

آیهٔ کلیدی؛ ارمیا ۲۹: ۱۱

 ۱۱ خواست و اراده من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهـم به شمـا امید و آینـده خوبی ببخشم. آمین!

دوستِ خوبِ من،اگر شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید، حال خداوند شما را به فرزند خواندگی برگزیده و پدرِ آسمانی شماست!

(بیشتر…)

بخشیدن یا گله کردن

آیاتِ کلیدی این مطالعه در کلامِ خدا در؛ کولسیان ۳: ۱۲ – ۱۷ می‌‌باشند.

۱۲- حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است ، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان ، فروتن ، ملایم و بردبار باشید؛ ۱۳- و رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یکدیگر کینه به دل نگیرید. از یاد نبرید که مسیح شما را بخشیده است ؛ پس شما نیز باید دیگران را ببخشید. ۱۴- مهم تر از همه ، بگذارید محبت هادی زندگی شما باشد، زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است .

(بیشتر…)

شفا و آزادی از تلخی‌های درونمان

عبرانیان ۱۲: ۱۴ – ۱۵

دوستِ خوبِ من، تلخی” یک خصلتِ چسبندگی بسیار مستحکمی داره که، اگه ما به اون توجه نداشته باشیم، در روح و جانِ ما عمیقا ریشه می‌‌دونه.

اگه “تلخی” جای خودش را در روح و جانِ ما مستحکم کنه، دیگه در آوردنش و خلاصیِ از اون، برامون کارِ دشواری میشه.

(بیشتر…)

اشتیاق شناخت عیسیِ مسیح

عزیزان، در شروعِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، تحتِ عنوانِ ؛ “اشتیاقِ شناختِ عیسی مسیح”، آیاتِ ۳ تا ۱۱ در فیلیپیان فصلِ سوم را با هم مرور می‌‌کنیم.

۳ ما با قطع کردن قسمتی از بدن خود، فرزند خدا نمی شویم ، بلکه با پرستش خدا بوسیله روح او. ختنه واقعی همین است . ما مسیحیان به آن فداکاری که عیسی مسیح در راه ما کرده است افتخار می کنیم و تصدیق می نماییم که با توانایی ها و امتیازات انسانی خود، قادر به نجات خود نیستیم .

(بیشتر…)

ثمرهٔ قلبِ پاکِ تسلیم شده به خداوند

پیدایش ۱۲: ۱

 ۱ خداوند به ابرام فرمود: «ولایت، خانه پدری و خویشاوندان خود را رها کن و به سرزمینی که من تو را بدانجا هدایت خواهم نمود برو. آمین!

دوستِ خوبِ من، هیجان انگیز‌ترین تغییر در زندگی ما، از پیشگامی و ابتکارِ خداوند آغاز میشه و نه از خودِ ما!

(بیشتر…)

تاثیراتِ ایمان به عیسی مسیح بر ما

آیهٔ کلیدی این مطالعه:  انجیلِ یوحنا ۳: ۳

 ۳ عیسی جواب داد: «اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی‌توانی ملکوت خدا را ببینی. این که می‌گویم عین حقیقت است.» آمین! دوستِ خوبِ من، وارد شدن در رابطهٔ آمرزنده و نجات بخش با عیسیِ مسیح، بزرگترین تجربهٔ عوض کنندهٔ زندگی ما خواهد بود!

وقتی ما با شناختِ کافی از شخصیتِ واقعی عیسی مسیح به او ایمان می‌‌یاریم، از همان لحظه همه چیز درموردِ ما نو و تازه میشه!این مهم را کلامِ خدا در ۲قرنتیان ۵: ۱۷ اینطور بیان فرموده؛ ۱۷ کسی که از آن مسیح می‌گردد، تبدیل به شخص جدیدی می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست؛ او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است.  

(بیشتر…)

ثمراتِ اطاعت از خداوند

آیهٔ کلیدی این تعلیم: مزمورِ ۴: ۳

 ۳ بدانید که خداوند اشخاص درستکار را برای خود برگزیده است، پس وقتی نزد او فریاد برآورم صدایم را خواهد شنید. آمین! دوستِ خوبِ من، عزیزترین، با ارزشترین و گرامی‌ترین شخص در چشمِ خداوند کسی هست که، خدا شناس و خدا پرست باشه!

(بیشتر…)