Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

 

مقالات حکمت عیسی مسیح برای زندگی امروز من( شماره 1)

زندگی ظفرمندانهٔ پر ثمر به کمک دعا

نحمیا ۱: ۱ – ۱۱

۱ در مـاه‌ كیسلـو، در بیستمین‌ سال‌ سلطنت‌ اردشیر، وقتی‌ در كاخ‌ سلطنتی‌ شوش‌ بودم‌، ۲ یكی‌ از برادران‌ یهودی‌ام‌ به‌ اسم‌ حنانی‌ با چند نفر دیگر كه‌ تازه‌ از سرزمین‌ یهودا آمده‌ بودند، به‌ دیدنم‌ آمدند.

(بیشتر…)

خداوندی که می‌‌بخشد

انجیل متی ۶: ۹ – ۱۳

۹ پس شما اینگونه دعا كنید: «ای پدر ما كه در آسمانی ، «نام مقدس تو گرامی باد. ۱۰ ملكوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان كه در آسمان مورد اجراست ، بر زمین نیز اجرا شود. « ۱۱ نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار. ۱۲ خطاهای ما را بیامرز چنانكه ما نیز آنان را كه به ما بدی كرده اند، می بخشیم

(بیشتر…)

قیمت گزاف نا اطاعتی از خداوند

یونس -فصل اول

۱ خداونـد ایـن پیغـام را برای یونـس پسر امیتـای فرستاد: ۲ «به شهر بزرگ نینوا برو و به اهالی آنجا بگو كه خداوند می فرماید: شرارت شما از نظر من مخفی نیست و من بزودی شما را نابود خواهم كرد.»

(بیشتر…)

داود – نمونهٔ یک خادم راستین خداوند

دوم سموئیل ۸: ۱ – ۱۶

۱ پس از چندی باز داود به فلسطینی ها حمله کرده, آنها را شکست داد و شهر جت را که بزرگترین شهر ایشان بود از دست آنها گرفت. ۲ داود همچنین موآبیها را شکست داده, اسیران را به ردیف در کنار هم روی زمین خوابانید؛ سپس از هر سه نفر دو نفر را کشت و یک نفر را زنده نگه داشت.

(بیشتر…)

هم گام شدن با کلام خدا

مزامیر ۱۱۹ : ۹۷-۱۰۴

۹۷ خداوندا، كلام‌ تو را چقدر دوست‌ دارم‌! تمام‌ روز در آن‌ تفكر می‌كنم‌. ۹۸ احكام‌ تو مرا از مخالفانم‌ حكیمتر ساخته‌ است‌، زیرا همیشه‌ در ذهن‌ و وجود من‌ است‌. ۹۹ آری‌، حتی‌ از معلمان‌ خود نیز داناتر شده‌ام‌، زیرا همیشه‌ در كلامت‌ تفكر می‌كنم‌. ۱۰۰ از ریش‌ سفیدان‌ قوم‌ خود نیز خردمندتر شده‌ام‌،

(بیشتر…)

راه شناخت رشد روحانی

۱ قرنتیان ۱۳: ۱۱ – ۱۳

۱۱ می توانم این مثال را بیـاورم که به هنگام کودکی ، مانند یک کودک سخن می گفتم و مانند یک کودک فکر و استدلال می کردم . اما چون بزرگ شدم ، فکرم رشد کرد و کارهای کودکانه را ترک کردم . ۱۲ آنچه اکنون می بینیم و می دانیم ،

(بیشتر…)