Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

 

مقالات حکمت عیسی مسیح برای زندگی امروز من( شماره 2)

برکت خداوند

پیدایش ۱۲: ۱ – ۴

۱ خداوند به‌ ابرام‌ فرمود: «ولایت‌، خانه‌ پدری‌ و خویشاوندان‌ خود را رها كن‌ و به‌ سرزمینی‌ كه‌ من‌ تو را بدانجا هدایت‌ خواهم‌ نمود برو. ۲ من‌ تو را پدر امت‌ بزرگی‌ می‌گردانم‌. تو را بركت‌ می‌دهم‌ و نامت‌ را بزرگ‌ می‌سـازم‌ و تو مایه‌ بركت‌ خواهی‌ بود.

(بیشتر…)

خوشی مسیحی

فیلیپیان ۲: ۱۷

۱۷ حتی اگر لازم باشد، حاضرم آخرین قطره خون خود را برای حفظ ایمانتان بریزم و جانم را مثل قربانی به خدا تقدیم کنم و در راه شما فدا شوم . من از این کار، شادی خواهم نمود و شما را در شادی خود شریک خواهـم ساخت .

(بیشتر…)

خداوند چگونه ما را می‌‌خواند

۱پطرس ۲: ۹ – ۱۷

۹ اما شما مانند آنان‌ نیستید. شما برگزیدگان‌ خدا، و کاهنان‌ پادشاهمان‌ عیسی‌، و قوم‌ مقدس‌ و خاص‌ خدا می‌باشید، تا به‌ این‌ ترتیب‌ به‌ دیگران‌ نشان‌ دهید که‌ خدا چگونه‌ شما را از تاریکی‌ به‌ نور عجیب‌ خود دعوت‌ نموده‌ است‌.

(بیشتر…)

عکس العمل صحیح در مقابل مشکلات

۱پطرس ۴: ۱۲ – ۱۹

رنج و زحمت مسیحیان

۱۲ ای‌ عزیزان‌، از آزمایشها و زحماتی‌ که‌ گریبانگیر شماست‌، متعجب‌ و حیران‌ نباشید و فکر نکنید که‌ امری‌ غریب‌ بر شما واقع‌ شده‌ است‌، زیرا این‌ مصائب‌ برای‌ آزمایش‌ ایمان‌ شماست‌. ۱۳ شاد باشید که‌ به‌ این‌ طریق‌ می‌توانید در رنج‌ و زحمت‌ مسیح‌ شریک‌ شوید؛

(بیشتر…)

پیروزی بر آزمایشات زندگی

۱پطرس ۱: ۳ – ۹

آزمایش ایمان

۳ سپاس‌ بر خدا باد، بر خدا که‌ پدر خداوند ما عیسی‌ مسیح‌ است‌. او به‌ سبب‌ لطف‌ بی‌پایان‌ و عظیم‌ خود، ما را از سر نو مولود ساخت‌ و عضو خانواده‌ خود گرداند. از اینرو، ما اکنون‌ به‌ امید حیات‌ جاوید زنده‌ایم‌، زیرا مسیح‌ نیز پس‌ از مرگ‌، حیات‌ یافت‌.

(بیشتر…)