Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

مقالات حکمت عیسی مسیح برای زندگی امروز من( شماره 3)

ما چطور می‌‌توانیم برای عیسی مسیح زندگی کنیم

حکمتِ عیسی مسیح برای زندگی امروزِ من – ۱۲۱#

ما چطور می‌‌توانیم برای عیسی مسیح زندگی کنیم، مادامی که به نظر می‌‌رسه، دنیأیی که در آن زندگی می‌‌کنیم غرقِ در هرج و مرج در حالِ متلاشی شدنه؟

رومیان ۱۲: ۲

(بیشتر…)

اگر عیسی خدا بود، چگونه او را به درگاه خدا دعا می کرد؟ آیا عیسی به جانب خود دعا می کرد؟

برای درک دعای عیسی مسیح به عنوان خداوند بر روی زمین به جانب پدر آسمانیش، باید درک کنیم که پدر جاودان و پسر جاودان، قبل از اینکه مسیح صورت انسانی‌ به خود بگیرد رابطه‌ای جاودان داشته اند.

(بیشتر…)