Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

 

مقالات حکمت عیسی مسیح برای زندگی امروز من( شماره 4)

چی میشه وقتی شما نگران میشید

: ۱پطرس ۵: ۷

۷ بگذارید خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانیهای شما را به دوش گیرد، زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می‌باشد. دوستِ خوبِ من، می‌‌دونی وقتی خودتون را نگران می‌‌کنید، چه اتفاقی می‌‌افته؟ با نگران کردنِ خودتون امروز – شما دشواریها، دردِ سرها، مصیبت‌ها و مخمصه‌های فردای زندگیتون راهم، واردِ زندگی امروزتون می‌‌کنید.

(بیشتر…)

معتبر‌ترین راهنمای زندگی ما

آیهٔ کلیدی: یوشع ۱: ۸

۸ این کتاب تورات از تو دور نشود؛ شب و روز آن را بخوان و در گفته‌های آن تفکر کن تا متوجه تمام دستورات آن شده، بتوانی به آنها عمل کنی. آنگاه پیروز و کامیاب خواهی شد.آمین! دوستِ خوبِ من، شما در طولِ هر روزِ زندگیتون، وقتی می‌‌خواهید تصمیمی اتخاذ کنید، به چه منبعی مراجعه می‌‌کنید و از آن راهنمأیی می‌‌گیرید؟

(بیشتر…)

پیروزی کامل و قطعی بر مشکلاتِ زندگی

آیهٔ کلیدی: رومیان ۸: ۳۷

۳۷ اما با وجود تمام اینها، پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست! چگونه؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت!آمین! دوستِ خوبِ من، گاهی رویدادهایی در زندگی ما پیش میاند که، بهبود یافتن از آنها یا فراموش کردنشون، فوق العاده دشواره.

(بیشتر…)

خدا فراموشت نکرده

آیاتِ کلیدی مزمور: ۷۷: ۱۱ و ۱۴

۱۱ بلی، معجزات و کارهای بزرگی را که خداوند انجام داده است به یاد خواهم آورد  ۱۴ تو آن خدایی هستی که معجزه می‌کنی و قدرت خود را بر قومها نمایان می‌سازی. آمین! دوستِ خوبِ من، آیا شما مدتِ مدیدی هست که به عیسی مسیح ایمان دارید؟

آیا با عیسی مسیح در رابطه‌ای منظم و صمیمی هر روزه زندگی می‌‌کنید؟

(بیشتر…)

پیروزی در نبردی مهمتر

آیهٔ کلیدی: امثال ۱۶: ۳۲

۳۲صبر از قدرت بهتر است و کسی که بر خود مسلط باشد از شخصی که شهری را تسخیر نماید برتر است. آمین! دوستِ خوبِ من، رابطهٔ شما با مردمِ جامعه‌ای که در اون زندگی می‌‌کنید چطوره؟ رابطهٔ شما با افرادِ دور و نزدیکِ خانوادهٔ خودتون چطوره؟

آیا شما در مراوده‌های روزانهٔ خودتون با دیگران، همیشه همه را تحمل می‌‌کنید و به نظراتشون – ولو مخالفِ سلیقه و باورِ شما، احترام می‌‌گذارید؟

(بیشتر…)

تصمیم بگیر که ایمان آوری

آیهٔ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۱: ۴۰

۴۰ عیسی فرمود: «مگر نگفتم اگر ایمان بیاوری، کارهای عجیب از خدا می‌بینی؟» آمین!

دوستِ خوبِ من، امروز حالتون چطوره؟ آیا به قولِ ما فارسی زبانان، زندگی داره بر وفقِ مرادتون می‌‌گذره؟ آیا امروز در سلامتی کاملِ جسمی و روحی بسر می‌‌برید؟ یا که  -مدتِ مدیدی هست که مشکلاتِ کوچیک و بزرگ از هر طرف به شما هجوم آورده ا‌ند؟

(بیشتر…)

به خاطرِ گناهانِ خودت،دیگران را مقصر نشناس

آیهٔ کلیدی: مزمور ۳۲: ۳

۳ گناهم وقتی آن را اعتراف نمی‌کنم، وجود مرا مثل خوره می‌خورد و تمام شب غصه و گریه امانم نمی‌دهد! آمین! دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا شده که شما ناعادلانه، شخص یا اشخاصِ دیگری را مقصرِ اشتباهات و گناهانِ خودتون قلمداد کرده باشید!

اگه آره، نتیجهٔ اون عملکردتون چی‌ بود؟

(بیشتر…)

تجربهٔ بخششِ کامل

کامل درسِ اول – ویدیوی شمارهٔ ۵۰

دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا این جملات را از دیگران شنیده اید. جمله‌ای مثلِ : خدا مرا می‌‌بخشه؟ چطور امکان داره خدا مرا ببخشه؟ تو نمی دونی من چه کارهایی کرده ام. یا جمله‌ای مثلِ این: من اون شخص را ببخشم؛ بعد از اون همه کار‌های بدش در حقِ من؟

(بیشتر…)

وقتی عصبانی میشی، گناه نکن!

آیهٔ کلیدی: افسسیان ۴: ۲۶

۲۶ اگر عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آنکه خورشید غروب کند، خشم را از خود دور کنید،آمین! عزیزان، امروز می‌‌خواهیم با هدایتِ روح القدس، از کلامِ خدا در موردِ این که چطور وقتی عصبانی میشیم گناه نکنیم، درسِ تازه‌ای یاد بگیریم. قبل از هر چیز از شما دعوت می‌کنم با هم دعا کنیم، تا روح القدس برای درکِ صحیحی از این موضوعِ بسیار مهم، به ما کمک کنه.

(بیشتر…)