مقالات حکمت عیسی مسیح برای زندگی امروز من قسمت دوم( شماره 4)

دیگران را تشویق و دلگرم کنید

دوستِ خوبِ من، برای شما چه معنأیی داره و چقدر با ارزشه زمانی که، شخصی تشویق و دلگرمتون می‌‌کنه؟ آیا نمونه‌ای از زمانی که شخصی شما را در اوجِ نا امیدی و افسردگی، تشویق و دلگرم نمود را به خاطر دارید؟ عزیزان، اغلب حتی یک کلامِ پر محبت و یا لبخند صمیمانهٔ ما، می‌‌تونه بر روی شخصی که در نا امیدی و افسردگی بسر می‌‌بره تاثیر بگذاره و دیدگاهِ او را کاملا عوض کنه. بله،

(بیشتر…)

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ نگرانی داریم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما “نگران” هستیم، در کلامِ خدا مطالعهٔ کوتاهی داشته باشیم. دوستِ خوبِ من، زندگی در این دنیای سقوط کرده در گناه، می‌‌تونه از طریق‌های بی‌ شماری احساسِ نگرانی در ما بوجود بیاره. به علاوهٔ این، چنانچه ما هم به این طریق‌های بی‌ شمارِ دنیا برای بوجود آوردنِ نگرانی در ما “اگرهای” خودمون را هم اضافه کنیم، در این صورت به افزایشِ نگرانی در خودمون کمک کرده ایم.

(بیشتر…)

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ تنهایی داریم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای، “شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ تنهأیی داریم”، در کلامِ خدا مطالعهٔ کوتاهی داشته باشیم.دوستِ خوبِ من، احساسِ تنهأیی می‌‌تونه قلبِ ما را تحتِ فشار قرار بده و اون را پر از تلخی، خود کم بینی و نا امیدی کنه. احساسِ تنهأیی می‌‌تونه اعتمادِ به نفسِ را در ما از بین ببره.احساسِ تنهأیی می‌‌تونه موجبِ بوجود اومدنِ افسردگی در ما بشه.اما دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خودتون ایمان قلبی دارید، مجبور نیستید تا اجازه بدید “احساسِ تنهأیی” این بلا‌ها را به سرتون بیاره.

(بیشتر…)

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما ترسان هستیم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما سر در گم و پریشان هستیم، مطالعهٔ کوتاهی در کلامِ خدا داشته باشیم.دوستِ خوبِ من، دنیأیی که امروزه من و شما در اون زندگی می‌‌کنیم، دنیای خیلی شلوغ و پر سر و صدأیی یه. هر جأیی روی این کرهٔ زمین که زندگی می‌‌کنیم؛ دنیای اطرافمون مملو از صدا‌های جور و واجوری هست که هر کدامشون سعی می‌‌کنند ما را به سوی خودشون جذب کنند.

(بیشتر…)

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما افسرده هستیم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای، “شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما افسرده هستیم” در کلامِ خدا مطالعهٔ کوتاهی داشته باشیم.دوستِ خوبِ من، بعضی اوقات دنیای ما تاریک میشه.  تاریکِ تاریک. گاهی ما می‌‌دونیم چرا دنیامون تاریک شده و گاهی هم نمی تونیم بفهمیم چرا.

(بیشتر…)

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما سردرگم و پریشان هستیم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما سر در گم و پریشان هستیم، مطالعهٔ کوتاهی در کلامِ خدا داشته باشیم.دوستِ خوبِ من، دنیأیی که امروزه من و شما در اون زندگی می‌‌کنیم، دنیای خیلی شلوغ و پر سر و صدأیی یه. هر جأیی روی این کرهٔ زمین که زندگی می‌‌کنیم؛ دنیای اطرافمون مملو از صدا‌های جور و واجوری هست که هر کدامشون سعی می‌‌کنند ما را به سوی خودشون جذب کنند.

(بیشتر…)

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ ناامیدی داریم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا برای، “شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ نا امیدی داریم”، در کلامِ خدا مطالعهٔ کوتاهی داشته باشیم.

دوستِ خوبِ من، هر وقت که خداوند اجازه میده تا ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ به خاطرِ خواسته‌ها و انتظاراتِ بیش از حدِ دیگران از ما؛ و یا، شکست و وقفه در پیشرفتمان و یا حتی درد و بیماری را تجربه کنیم و در هم کوبیده بشیم، در این صورت خیلی آسونه که ما خودمون را ناامید، سرخرده و دلسرد ببینیم.

(بیشتر…)

اهمیتِ کاربردِ کلامِ خدا در زندگی ما

آیاتِ کلیدی این تعلیم؛ اشعیا ۵۵: ۱۰ – ۱۱ دوستِ خوبِ من، قول‌های خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، که در کتابِ مقدس با آنها آشنا میشیم، بیانگرِ وفاداری و محبتِ بی‌ مانندِ وی برای ما هستند.

قول‌های خداوند پدرِ آسمانی ما، لنگرِ مطمئن و کاملا قابلِ اطمینانی هستند که، ما می‌‌تونیم برای محافظتِ خودمان در توفان‌های زندگی، به اونها بچسبیم و ازشون هدایت‌های الهی دریافت کنیم.

(بیشتر…)

فرایندِ پیش روندهٔ نجاتِ ما

آیاتِ کلیدی این تعلیم :فیلیپیان ۲: ۱۲ – ۱۳ ۱۲ عزیزان من، زمانی که نزد شما بودم، سعی می‌کردید دستورهای مرا اطاعت کنید. اکنون که از شما دورم، همین روش را ادامه دهید و بکوشید تا با اعمالتان نشان دهید که نجات یافته‌اید، یعنی با اطاعت و احترام عمیق به خدا، و دوری از هرآنچه که موجب ناخشنودی اوست.  ۱۳ زیرا خدا خودش در وجود شما کار می‌کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را بجا آورید که مورد پسند اوست. آمین!

(بیشتر…)

اهمیتِ خواستِ خداوند در زندگی ما

عزیزان، آیهٔ کلیدی این تعلیم در انجیلِ متی ۶: ۱۰ می‌‌باشد. ۱۰ «ملکوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست، بر زمین نیز اجرا شود. آمین! دوستِ خوبِ من، در بهشت، “فقط خواستِ خداوند در اولویتِ همه چیز هست!”

(بیشتر…)