Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

 

مقالات حکمت عیسی مسیح برای زندگی امروز من( شماره 5)

تصمیم گیری خردمندانه

آیهٔ کلیدی: مزمور ۲۵: ۱۲

۱۲ اگر کسی خداترس باشد، خدا راه راست را به او نشان خواهد داد.  آمین!

دوستِ خوبِ من، زندگی هر کدام از ما، شکل یافته از تصمیماتی هست که هر روزه اتخاذ می‌‌کنیم. به همین دلیل، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید برای اتخاذِ تصمیماتِ خردمندانه، نقشه، طرح و برنامهٔ قابلِ اطمینانی داشته باشیم تا به ما کمک کنه.

متاسفانه بسیاری از مردم، برای چگونه تصمیم گیری کردن، نقشه، طرح و برنامهٔ قابلِ اطمینانی ندارند تا راهنما و کمک کننده به آنها باشه.

(بیشتر…)

چرا تبعیض؟

آیهٔ کلیدی: رومیان ۲: ۱۱

۱۱ زیرا خدا تبعیض قائل نمی‌شود.آمین!

دوستِ خوبِ من، آیا شما تا حالا درد و غمِ تبعیض و جانبداری ناحق از طرفِ دیگران را چشیده اید؟ آیا شده که شما در محیطی توسطِ دیگران، نادیده گرفته بشید و در عوض، بدونِ هیچ دلیلِ خاصی به کسِ دیگه‌ای حقِ تقدم و ارجعیت داده باشند؟

آیا شده که در محیطی، نسبت به همه مودب و مهربان بودید و همیشه بهترینِ خودتون را انجام داده اید ولی‌ باز بدونِ هیچ دلیلِ خاصی به شخصِ دیگه‌ای حقِ تقدم و ارجعیت داده شده باشه؟

(بیشتر…)

اعتقادِ شما راجع به کتابِ مقدس چیست؟

آیاتِ کلیدی: اشعیا ۶۶: ۱ – ۲

۱ خداوند می‌فرماید: «آسمان، تخت سلطنت من است و زمین، فرش زیر پای من! پس چه خانه‌ای می‌خواهید برای من بسازید تا در آن ساکن شوم؟  ۲ دست من تمام این هستی را آفریده است. من نزد کسی ساکن می‌شوم که فروتن و توبه کار است و از کلام من می‌ترسد.آمین!

(بیشتر…)

شناختِ خطِ سیرِ رسیدن به مقصدِ بدبختی، فلاکت، سیاه روزی و نابسامانی و راهِ محافظتِ خود از آن

آیاتِ کلیدی: انجیلِ لوقا ۱۵: ۱۱ – ۲۴

دوستِ خوبِ من، امروزه تعدادِ بیشماری از مردمِ جامعه‌های ما، عمیقا غمگین هستند و از زندگی خودشون نا راضی. تعدادِ بیشماری از مردمِ جامعه‌های ما، از هر قشر و از هر طبقه اقتصادی که هستند، با هم یک نقطهٔ مشترک دارند.نقطهٔ مشترک در تمامی این عزیزان اینه که؛ آنها خودشون را در بدبختی، فلاکت و سیه روزی اسیر می‌‌بینند ونمی دونند چطور می‌‌تونند از این اسارت آزاد بشند.

(بیشتر…)

اهمیتِ مطالعهٔ کلامِ خدا برای ما چیست؟

آیاتِ کلیدی: اشعیا ۶۶: ۱ – ۲

۱ خداوند می‌فرماید: «آسمان، تخت سلطنت من است و زمین، فرش زیر پای من! پس چه خانه‌ای می‌خواهید برای من بسازید تا در آن ساکن شوم؟  ۲ دست من تمام این هستی را آفریده است. من نزد کسی ساکن می‌شوم که فروتن و توبه کار است و از کلام من می‌ترسد.آمین!

(بیشتر…)

اعتقادِ شما در موردِ دعا چیست؟

آیاتِ کلیدی: انجیلِ متی ۷: ۷ – ۸

 ۷ بخواهید تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در بزنید تا به روی شما باز شود.  ۸ زیرا هر که چیزی بخواهد، بدست خواهد آورد، و هر که بجوید، خواهد یافت. کافی است در بزنید، که در برویتان باز می‌شود.آمین!

(بیشتر…)

اطاقِ جنگِ هر ایماندار عیسی مسیح

آیاتِ کلیدی: انجیلِ متی ۶: ۵ – ۶

۵ و اما درباره دعا. هرگاه دعا می‌کنی، مانند ریاکاران نباش که دوست دارند در عبادتگاه‌ها یا در گوشه و کنار خیابانها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان دهند. مطمئن باش اجری را که باید از خدا بگیرند، همین جا از مردم گرفته‌اند.  ۶ اما تو هرگاه دعا می‌کنی، در تنهایی و در خلوت دل، پدر آسمانی را عبادت نما؛ و او که کارهای نهان تو را می‌بیند، به تو پاداش خواهد داد.آمین!

(بیشتر…)

خداوند روح القدس کمک کننده به ما

آیاتِ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱۶ – ۱۸

۱۶ و من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.  ۱۷ این پشتیبان و تسلی بخش همان روح‌القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. مردم دنیا به او دسترسی ندارند، (بیشتر…)

شناختِ خداوندِ وفادارِ ما

آیاتِ کلیدی: تثنیه ۷: ۹ – ۱۰

۹ پس بدانید که تنها خدایی که وجود دارد خداوند، خدایتان است و او همان خدای امینی است که تا هزاران نسل وعده‌های خود را نگاه داشته پیوسته کسانی را که او را دوست می‌دارند و دستوراتش را اطاعت می‌کنند محبت می‌نماید.  ۱۰ ولی آنانی را که از او نفرت دارند بی درنگ مجازات و نابود می‌کند.آمین!

(بیشتر…)

اهمیتِ پیامِ خون عیسی مسیح

آیاتِ کلیدی: اول پطرس ۱: ۱۷ – ۲۱

۱۷ در ضمن به یاد داشته باشید که پدر آسمانی‌تان خدا، که دست دعا بسوی او دراز می‌کنید، در روز جزا از کسی طرفداری نخواهد کرد، بلکه اعمال هر کس را عادلانه داوری خواهد نمود. بنابراین، تا زمانی که در این دنیا هستید، با خداترسی زندگی کنید.  ۱۸ خدا برای نجات شما بهایی پرداخت، تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید،

(بیشتر…)