Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

پیامهای مسیحی

لزومات یک صبر موفق

 مزمور ۲۵: ۳ – ۵

۳ بلی‌، آنانی‌ كه‌ به‌ تو امیدوارند هرگز سرافكنده‌ نخواهند شد، اما كسانی‌ كه‌ بیجهت‌ از اوامر تو سرپیچی‌ می‌كنند خوار خواهند شد. ۴ ای‌ خداوند، راه‌ خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌ و احكام‌ خود را به‌ من‌ بیاموز. ۵ راستی‌ خود را به‌ من‌ تعلیم‌ ده‌ و مرا هدایت‌ فرما،

(بیشتر…)

نقشهٔ عظیم و نهایی خداوند برای ایمانداران به مسیح

۱تسالونیکی ۵: ۲۳ – ۲۴

۲۳ دعا می کنم که خود خدای آرامش ، شما را تماما مقدس سازد. باشد که روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و استوار بماند. ۲۴ همان خدایی که شما را خوانده است تا فرزندان او باشید، طبق وعده اش این را نیز برای شما انجام خواهد داد.

(بیشتر…)

موانع بر سر دعا

رومیان ۸: ۲۶ – ۲۸

۲۶ به این وسیله ، یعنی بوسیله ایمان ما، روح خدا ما را در مشکلات زندگی و در دعاهایمان یاری می دهد، زیرا ما حتی نمی دانیم چگونه و برای چه باید دعا کنیم . اما روح خدا با چنان احساس عمیقی از جانب ما دعا می کند که با کلمات قابل توصیف نیست ؛

(بیشتر…)

خطر مال اندوزی – قسمت دوم

ا تیموتا ئوس ۶: ۶ – ۱۹

۶ اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خداپسندانه خود، به آنچه دارد قانع و خرسند است . ۷ ما چیزی با خود به ایـن دنیا نیاورده ایـم و چیـزی نیـز نخواهیم برد. ۸ پس اگـر خـوراک و پوشاک کافی داریـم ، بایـد راضی باشیم ، حتی اگر ثروتی هم نداشتـه باشیم ؛

(بیشتر…)

جدا شده برای هدفی‌ مقدس و مخصوص

۲تیمو تائوس ۲: ۲۰ – ۲۱

۲۰ در خانه یک ثروتمند، همه نوع ظرف وجود دارد، از ظروف طلا و نقره گرفته تا ظروف چوبی و سفالین . از ظرفهای گرانبها برای پذیرایی از میهمانان استفاده می کنند، اما از ظرفهای ارزان برای کارهای روزمره و عادی.۲۱ اگر کسی خود را از گناه دور نگاه دارد، مانند ظرف گرانبها خواهد بود و مسیح برای

(بیشتر…)

کلید داشتن یک زندگی خوب

مزامیر ۳۴: ۱-۱۰

۱ در هر زمانی‌ خداوند را ستایش‌ خواهم‌ كرد؛ شكر و سپاس‌ او پیوسته‌ بر زبانم‌ جاری‌ خواهد بود. ۲ جان‌ من‌ به‌ وجود خداوند فخر می‌كند؛ اشخاص‌ فروتن‌ و افتاده‌ این‌ را خواهند شنید و خوشحال‌ خواهند شد.

(بیشتر…)

انظباط و پایداری در عبادت و دعا

یوشع ۱: ۶-۸

۶ پس‌ قوی‌ و شجاع‌ باش‌، چون‌ تو این‌ قـوم‌ را رهبـری‌ خواهی‌ كرد تا سرزمینی‌ را كه‌ به‌ پدران‌ ایشـان‌ وعـده‌ داده‌ام‌ تصاحب‌ نماینـد. ۷ فقط‌ قوی‌ و شجاع‌ باش‌ و از قوانینی‌ كه‌ خدمتگزارم‌ موسی‌ به‌ تو داده‌ است‌ اطاعـت‌ نمـا، زیـرا اگـر از آنها بدقـت‌ اطاعت‌ كنـی‌، هر جـا روی‌ موفق‌ خواهی‌ شد. ۸ این‌ كتاب‌ تورات‌

(بیشتر…)

صبر برای مداخلهٔ خداوند

مزمور ۲۷: ۱۳-۱۴

۱۳ اگر مطمئن‌ نبودم‌ كه‌ نیكویی‌ خداوند را بار دیگر در این‌ دنیا می‌بینم‌، تابه‌ حال‌ از بین‌ رفته‌ بودم‌. ۱۴ به‌ خداوند امیدوار باش‌ و بر او توكل‌ كن‌. ایمان‌ داشته‌ باش‌ و ناامید مشو.

(بیشتر…)

زندگی خوب

مزامیر ۱۰۰

۱ ای‌ ساكنان‌ روی‌ زمیـن‌، در حضور خداوند فریاد شادمانی‌ سر دهید! ۲ خداوند را با شادی‌ عبادت‌ كنید و سرودخوانان‌ به‌ حضور او بیایید. ۳ بدانید كه‌ او خداست‌. او خالق‌ ماست‌ و ما قوم‌ او هستیم‌ و گوسفندان‌ چراگاه‌ او. ۴

(بیشتر…)

خطر مال اندوزی – قسمت اول

انجیل لوقا ۱۲: ۱۳ – ۲۱

۱۳ در این هنگام ، شخصی از میان جمعیت گفت : “استاد، به برادرم بفرما که ارث پدرم را با من تقسیم کند!” ۱۴ عیسی جواب داد: “ای مرد، چه کسی تعیین کرده که من قاضی شما باشم تا درباره این موضوع حکم کنم ؟ ۱۵ اما اگر از من می شنوید،

(بیشتر…)