پیامهای مسیحی-0

به افکارتان فکر کنید!

آیهٔ کلیدی این تعلیم، امثال ۴: ۲۳ ۲۳ مواظب افکارت باش، زیرا زندگی انسان از افکارش شکل می‌گیرد. آمین!

دوستِ خوبِ من، خداوند در خواست و حکمتِ الهی خودش، به انسان قابلیت و توانأیی فکر کردن داده. خداوند به ما قابلیتِ فکر کردن داده تا بتونیم به طورِ منطقی و خردمندانه تقریبا در موردِ هر چیزی در این هستی‌ فکر کنیم. اگر چه خداوند به ما انسانها قابلیت و توانأیی درکِ کامل از هر چیزی در این هستی‌ را نداده، ولی‌ این قابلیت را داده تا بتونیم به اونها فکر کنیم.

(بیشتر…)

چه کسی در ما زندگی می‌‌کند!

آیاتِ کلیدی: انجیلِ اول یوحنا ۴: ۴

دوستِ خوبِ من، در کلامِ خدا در انجیلِ اولِ یوحنا ۴: ۴ می‌‌خوانیم:  ۴ فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته‌اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی می‌کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود، قوی‌تر است. آمین!

بله دوستِ من، از این که عرض می‌‌کنم کسی در ما ایماندارانِ به عیسی مسیح زندگی می‌‌کند تعجب نکنید.

(بیشتر…)

نمونهٔ دعایی مناسب برای همه کس

آیاتِ کلیدی این تعلیم در کولسیان ۱: ۹ – ۱۴ می‌‌باشند.

دوستِ خوبِ من، اگر تاکنون درمورد این که چگونه برای دیگران دعا کنید، درمانده و سر در گم هستید، نمونهٔ دعای پولس رسول در کلامِ خدا کولسیان ۱: ۹ – ۱۴ می‌‌تواند به شما کمک نماید. شاید سوالِ شما این باشه که چرا و چطور این دعا می‌‌تونه به من در جهتِ دعا برای دیگران کمک کنه؟

(بیشتر…)

پاداش‌های ابدی

دوست عزیز من، آیا تاکنون، به پاداش هایی که در بهشت دریافت خواهید نموده، فکر کرده‌اید؟

در سراسر کلامِ خدا، به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، این قول داده شده است که، در صورتِ اطاعت از او و زیستنِ یک زندگی خدا پسندانه، او ما را با پاداش‌های الهی خود، برکت خواهد داد!

(بیشتر…)

در جستجوی کمال و کامل شدن

یوحنا ۴: ۷ – ۳۰

۷ عیسی از رنج سفر خسته و از گرمای آفتاب تشنه ، کنار چاه نشست . ۸ ظهر بود و شاگردان او برای خرید خوراک به ده رفته بودند. در همین وقت ، یکی از زنان سامری سر چاه آمد تا آب بکشد. عیسی از او آب خواست .

(بیشتر…)

حفظ زندگی مسیحی در فرهنگ جوامع امروزی ما

اول قرنتیان ۳: ۱ – ۳

۱ برادران عزیز، مـن تابحال نتوانسته ام با شما همچون افراد بالغ سخن بگویم ، زیرا شما روحانی نیستید بلکه جسمانی ، و هنوز در مسیح رشد نکرده اید. ۲ مجبور شدم بجای غذای سنگین ، به شما شیر بدهم ، زیرا قادر به هضم آن نبودید. حتی حالا نیز باید به شما شیر داد.

(بیشتر…)

جوابگویی به خداوند

انجیل متی ۲۵: ۱۴ – ۳۰

۱۴ ملکوت آسمان را می توان با این حکایت نیز تشریح کرد: مردی عزم سفر داشت . پس خدمتگزاران خود را خواست و به آنان سرمایه ای داد تا در غیاب او، آن را بکار بیندازند. ۱۵ به هر کدام به اندازه توانایی اش داد: به اولی پنج کیسه طلا، به دومی دو کیسه طلا و به سومی یک کیسه طلا.

(بیشتر…)

صلیب – جایی که غضب و محبت خداوند با هم ملاقات نمودند

رومیان ۳: ۲۳ – ۲۶

۲۳ زیرا همه گناه کرده اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد، نرسیده است . ۲۴ اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم ، خدا ما را کاملا “بی گناه “ به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خـود بطور رایگان گناهان ما را برداشته است . ۲۵ خدا عیسی مسیح را فرستاد

(بیشتر…)