1=”خداوندا، چرا نمی توانم تغییر کنم؟”
2=”موانع بر سر دعا”
3=”قدرت صلیب “
4=”خوشابحال فروتنان ، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت”
5=”هزینه های سنگین تردید در ایمان”
6=”سوالاتی که در هنگام مصیبت های بزرگ در ذهن خطور می کنند”
7=”چگونه در درگاه خداوند ناله و فریاد کنیم؟”
8=”اميد”
9=”هم گام شدن با کلام خدا”
10=”چرا خداوند به شرارت اجازه میدهد؟”
11=”چگونه می توانیم عاقلانه گام بر داریم “
12=”چرا ایمان داران به عیسی مسیح دعا میکنند؟”
13=”بخشنده شدن”
14=”گامهایی کوچک به سو ی سرنوشتی بزرگ”
15=”هزینه های سنگین تردید در ایمان”
16=”در جستجوی هدایت خدا”
17=”درسها یی در زمینهٔ فرزند خدا بودن”
18=”زندگی خوب”
19=”کلید داشتن یک زندگی خوب”
20=”برای خداوند صبر کنید”
21=”برای مشاوره به کجامی روید؟”
22=”انسانها از دیدگاه خداوند”
23=”محبت بی‌قید و شرط خداوند”
24=”تجربه محبت الهی”
25=”قالب یک دعای قدرتمند”
26=”الگویی برای دعا”
27=”زندگی خود را دوباره به جریان بیاندازید”
28=”شکر گذاری خداوند نیکوست!”
29=”بخشش،هدیهٔ خداوند”
30=”کاشتن در روح القدس”
31=”تسلط خداوند در تاخیر”
32=”صبر برای مداخلهٔ خداوند”
33=”جدا شده برای هدفی‌ مقدس و مخصوص “
34=”نقشهٔ عظیم و نهایی خداوند برای ایمانداران به مسیح”
35=”تقدیس ما یک عمل غیر فعال نیست”
36=”ابزار منتخب خداوند برای شکل دادن ما”
37=”خداوند به جای ما عمل می کند”
38=”حق تقدم دادن به خواست خداوند”
39=”در جستجوی کمال و کامل شدن”
40=”کمال خداوند در ما”
41=”خطر اغوای خوشی های زود گذر”
42=”روح القدس یک کامل مطلق”
43=”روح القدس برای ما چه می کند”
44=”پاداش‌های ابدی”
45=”شناخت صنعت دست خدا”
46=”صلیب – جایی که غضب و محبت خداوند با هم ملاقات نمودند”
47=”پیروزی ما بر شیطان چگونه حاصل شد گذر”
48=”صلیب، نشان پیروزی ایمانداران به عیسی مسیح”
49=”صلیب مسیح – محرک اصلی زندگی ماست”
50=”داود – نمونهٔ یک خادم راستین خداوند”
51=”خداوندی که می‌‌بخشد”
52=”تا آخرین لحظه عمر برای خداوند مفید باشید”
53=”حکمت تشخیص درست از نا درست”
54=”تأثیر تجروبیات کودکی بر ما”
55=”روش بخشش در زندگی‌”
56=”اهداف خداوند در شرایط دشوار”
57=”پاداش خادم مسیح”
58=”جوابگو بودن به دیگر خواهران و برادران مسیحی مطابق با کلام خداست”
59=”خداوند دلسوز و قادر ما”
60=”فرمول رشد شخصی در ایمان به عیسی مسیح”
61=” مقصود از زندگی یک ایماندار به عیسی مسیح”
62=”بیا و مرا پیروی کن!”
63=”الگوی دعای صحیح”
64=”اولین قدم در راه شاگردی مسیح”
65=”نمونهٔ دعایی مناسب برای همه کس”
66=”خوشابحال ماتم زدگان ، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت”
67=”چه کسی در ما زندگی می‌‌کند!”
68=”یگانه داور عادل”
69=”داوری نهایی”
70=”پاداش هر مسیحی”
71=”حفظ زندگی مسیحی در فرهنگ جوامع امروزی ما”
72=”دعا – مانع اتلاف وقت ماست”
73=”مزیت‌های جوابگویی ما به دیگر ایمانداران”
74=”شریکی مناسب برای جواب گویی”
75=”جوابگویی به خداوند”
76=”ساختن پلی به سوی ملکوت مسیح”
77=”فاجعهٔ اتلاف عمر”
78=”شادی روحانی”
79=”آوردن دیگران نزد مسیح”
80=”قیمت گزاف نا اطاعتی از خداوند”
81=”زندگی ظفرمندانهٔ پر ثمر به کمک دعا”
82=”به افکارتان فکر کنید!”
83=”دعای موثر”
84=”نمونهٔ دعایی مناسب برای همه کس “
85=”آیا به وجدان خود اعتماد دارید؟”
86=”خدمت هر ایماندار به مسیح”
87=”هیچ محکومیتی نیست!”
88=”راه شناخت رشد روحانی”
89=”نگرانی (قسمت دوم)”
90=”کلاس آموزش فروتنی”
91=”عصبانيت”
92=”بخشش”
93=”اطمینان خاطر در آزمایشات زندگی”
94=”گناه اوليه انسان (قسمت اول)”
95=”گناه اوليه انسان (قسمت دوم)”
96=”درجات ایمان در زندگی ایمان داران”
97=”شفای جسمانی”
98=”متمرکز کردن دوباره زندگی بر عیسی مسیح”
99=”غلبه بر افسردگی و نا امیدی”