Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

رومیان ۱: ۱۶ – ۱۷

۱۶ زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می کنم چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می شد، اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن، به حضور خدا راه یابند.

۱۷ این پیغام اینست که خدا فقط در یک صورت از سر تقصیرات ما می گذرد و به ما شایستگی آن را می دهد که به حضور او برویم ؛ و آن وقتی است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. بلی، فقط و فقط ایمان لازم است. همانطور که کتاب آسمانی می فرماید: “فقط کسی نجات پیدا می کند که به خدا ایمان داشته باشد. ”ghodrate salib2

بله، به ظاهر صلیب نگریستن با چشمان محدود بین انسانیمان، معمأیی را در ذهن ما بوجود می‌‌آورد.

معمأیی بدین گونه که، “چگونه صلیب قدرت خداوند را در ضعیفترین لحظه‌های زندگی یگانه فرزند عزیزش عیسی مسیح به نمایش می‌‌گذارد؟”

عیسی مسیح در حالی کهدستها و پاهایش بر روی چوب خشن و بی‌ رحم صلیب میخکوب شده بودند، کاملاً بی‌ نوا و بد بخت به نظر می‌‌رسید.

به علاوهٔ این صحنهٔ دلخراش، حقیقت تلخ دیگری نیز وجود داشت.

آن حقیقت تلخ این بود که، مردمی که برای تماشای مصلوب شدن مسیح گرد آمده بودند فریاد می‌‌زدند، “……اگر واقعاً پسر خدا هستی‌ از صلیب پایین بیاو خودت را نجات بده.” انجیل متی ۲۷: ۴۰

دوستان، توانمندی و قوت، همیشه در یک نمایش دیدنی به معرض تماشای همگان گذاشته نمی شود.

گاهی توانمندی و قوت در – “با اراده‌ای راسخ و مصمم جفاها و سختی‌ها را متحمل شدن آشکار می‌‌گردد.”

سوال اینجاست که، “چه چیز مسیح را بر روی صلیب باقی نگاه داشت در حالی که وی می‌‌توانست با گفتن یک کلمه خود را آزاد سازد؟”

پاسخ صحیح به این سوال این است که، “محبت الهی او- برای انسان گناهکار – مسیح را بر روی صلیب باقی نگاه داشت.”

به قیمت سرنوشت ابدی انسان گناهکار، عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب باقی ماند تا این که نجات ما (انسان گناهکار) باز خرید و ضمانت شد.

اما قدرت صلیب بعد از به پایان رسیدنِ عذاب مسیح، هدیه دادن روح خود و مرگ به پایان نرسید.

مرگ داوطلبانهٔ عیسای مسیح بر روی صلیب، به معنای واقعی، “در” دریافت بخشش گناهان و آمرزش انسان گناهکار را گشود.

کسانی که از در ایمان به کار تمام شدهٔ مسیح بر روی صلیب وارد رابطه‌ای شخصی و صمیمی با او می‌‌شوند، تمام گناهانشان بخشیده شده و برای ابدیت در بهشت خواهند زیست.

اما هنوز بعد از نجات نیز قدرت صلیب در زندگی ایمانداران به عیسی مسیح ادامه می‌‌یابد.

میلیونها انسان زندگی‌هایشان به خاطر پیروزی مسیح بر مرگ و گناه بر روی صلیب دگرگون شده است.

آری، پیروزی مسیح بر روی صلیب ما را از عادت‌های گناه آلود و اعتیاد‌هایمان نجات می‌‌دهد.

پیروزی مسیح بر روی صلیب، به ما توانأیی زیستن آن زندگی را عطا می‌‌کند که وی ما را برای آن خلق فرموده است.

یک زندگی پاک در راه جلال نام او و خدمت و محبت به دیگر انسانها.

دوست گرامی من، آیا شما اجازه داده اید تا مسیح این کار را در زندگی شما انجام دهد؟

مسیح هرگز مزاید و ثمرات ایمان و رابطه با خود را به دیگران تحمیل نمی کند.

بلکه مسیح برکات و مزاید الهی خود را آزادانه به انسانهأیی عطا می‌‌فرماید که به او ایمان داشته و در جهت ارادهٔ مقدس وی زندگی می‌‌کنند.

دوست من، در هر قدم که ما برای جلال نام عیسی مسیح از او اطاعت کرده و پیش می‌‌رویم، قدرت عظیم الهی وی در ما فزونی می‌‌یابد.

بیأیید از مسیح به خاطر فداکاری بی‌ مانندش در حق ما، یعنی پرداخت تاوان گناهان ما یکبار برای همیشه، تشکر کنیم.

زندگی‌های خود را به او تقدیم نموده تا وی با قدرت و حکمت الهیش از آن برای گسترش ملکوت خود و خدمت به دیگر انسانها استفاده نماید.

کوروش باقری