برکت خداوند

پیدایش ۱۲: ۱ – ۴ ۱ خداوند به‌ ابرام‌ فرمود: «ولایت‌، خانه‌ پدری‌ و خویشاوندان‌ خود را رها كن‌ و ...
ادامه مطلب

تجربه‌ آرامش خدا

افسسیان ۱: ۲ ۲ از درگاه پدرمان خدا، و خداوندمان عیسی مسیح ، طالب رحمت و آرامش برای شما هستم ...
ادامه مطلب

فرق بین شادی دنیوی و شادی الهی

فیلیپیان ۳: ۱ ۱ عزیـزان مـن ، در هر وضعـی که هستید، در خداوند شاد باشید. من هرگز از تکرار ...
ادامه مطلب

خوشی مسیحی

فیلیپیان ۲: ۱۷ ۱۷ حتی اگر لازم باشد، حاضرم آخرین قطره خون خود را برای حفظ ایمانتان بریزم و جانم ...
ادامه مطلب

معیار محبت ما

انجیل یوحنا ۱۴: ۱۵ – ۲۴ ۱۵ اگر مرا دوست دارید، آنچه می گویم اطاعت کنید. ۱۶ و من از ...
ادامه مطلب

مراحل بخشش دیگران

افسسیان ۴: ۳۰ – ۳۲ ۳۰ طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که ...
ادامه مطلب

خداوند چگونه ما را می‌‌خواند

۱پطرس ۲: ۹ – ۱۷ ۹ اما شما مانند آنان‌ نیستید. شما برگزیدگان‌ خدا، و کاهنان‌ پادشاهمان‌ عیسی‌، و قوم‌ ...
ادامه مطلب

خواندگی خداوند

انجیل یوحنا ۳: ۱ – ۱۵ شناخت و باور شخصی شما از خداوند به چه صورت است؟ (بیشتر…) ...
ادامه مطلب

عکس العمل صحیح در مقابل مشکلات

۱پطرس ۴: ۱۲ – ۱۹ رنج و زحمت مسیحیان ۱۲ ای‌ عزیزان‌، از آزمایشها و زحماتی‌ که‌ گریبانگیر شماست‌، متعجب‌ ...
ادامه مطلب

پیروزی بر آزمایشات زندگی

۱پطرس ۱: ۳ – ۹ آزمایش ایمان ۳ سپاس‌ بر خدا باد، بر خدا که‌ پدر خداوند ما عیسی‌ مسیح‌ ...
ادامه مطلب

اعتماد به نفس بر مسیح

۲قرنتیان ۳: ۱ – ۶ تنها معرفی نامۀ ما، خود شما هستید ۱ فکر نکنید ما نیز کم کم مانند ...
ادامه مطلب

قدرت مثبت اعتماد به نفس ما

فیلیپیان ۴: ۴ – ۱۳ ۴ در خداوند دائماً شاد باشید، و باز می گویم شاد باشید! ۵ در هر ...
ادامه مطلب

غلبه بر مشکلات

ایوب ۵: ۷ – ۱۱ ۷ بدبختی‌ از خود انسان‌ سرچشمه‌ می‌گیرد، همچنانكه‌ شعله‌ از آتش‌ برمی‌خیزد. ۸ اگر من‌ ...
ادامه مطلب

روبرویی با مشکلات

عبرانیان ۱۲: ۱ – ۲ دعوت به صبر و پایداری ۱ پس حال که در این میدان مسابقه ، چنین ...
ادامه مطلب

چرا ما ارادهٔ خدا را نمی شناسیم؟

۱یوحنا ۵: ۱۳ – ۱۵ ۱۳ این‌ نامه‌ را نوشتم‌ تا شما که‌ به‌ فرزند خدا ایمان‌ دارید، بدانید که‌ ...
ادامه مطلب

ارادهٔ خدا برای شماچیست؟

مزمور۱۱۹:۱۷ – ۲۴ خوشبختی در احکام خداوند ۱۷ خداوندا، به‌ این‌ خدمتگزارت‌ احسان‌ نما تا زنده‌ بمانم‌ و كلام‌ تو ...
ادامه مطلب

ریشه در حقیقت کلام خدا

مزمور ۲۵: ۴ – ۱۰ ۴ ای‌ خداوند، راه‌ خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌ و احكام‌ خود را به‌ ...
ادامه مطلب

چگونه حقیقت را در خود بنا کنیم

انجیل یوحنا ۸: ۳۱ – ۳۲ ۳۱ عیسی به این عده فرمود: “اگـر همانگونه که به شمـا گفتم زندگی کنید، ...
ادامه مطلب

تصمیم گیری خدا پسندانه

مزامیر ۱۱۹: ۱۰۳ – ۱۰۵ ۱۰۳ كلام‌ تو برای‌ جان‌ من‌ شیرین‌ است‌؛ حتی‌ شیرینتـر از عسـل‌! ۱۰۴ از احكام‌ ...
ادامه مطلب

روش زندگی صبر در خداوند

مزمور ۳۷: ۱ – ۱۱ آیا تاکنون این تجربه را داشته اید که چطور گاهی بعضی از مردم، از شما ...
ادامه مطلب