پیام هفته

چالشِ مطابقت رفتارمان با موقعیت مان در چشم خداوند

افسسیان ۱: ۴ ۴ خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آنکه جهان را بیافریند، ما را برگزید تا ...
ادامه مطلب

آرزومند چه هستید؟

انجیل یوحنا ۱۶: ۲۳ – ۲۴ ۲۳- و در آن‌ روز چیزی‌ از من‌ سوال‌ نخواهید کرد. آمین‌ آمین‌ به‌ ...
ادامه مطلب

صلیب سمبل تعالی محبت خدا

انجیل یوحنا ۱۰: ۱۸ ۱۸- هیچکس جان مرا از من نمیگیرد، من به میل خود آنرا فدا می کنم. اختیار ...
ادامه مطلب

در مسیح بودن یعنی چه؟

رومیان ۸: ۱ ۱- بنابراین ، چون به عیسی مسیح تعلق داریم ، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما ...
ادامه مطلب

عبادت کتاب مقدسی

انجیل متی ۶: ۵ – ۸ ۵- وقتی دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها ...
ادامه مطلب

رژیم فکری مسیحی

رومیان ۱۲: ۲ ۲- رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و ...
ادامه مطلب

شناخت حقیقت در مورد خود

انجیل یوحنا ۸: ۳۲ – و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.» (بیشتر…) ...
ادامه مطلب

روز ولنتاین

ارمیا ۳۱: ۳ ۳- خداوند از جای‌ دور به‌ من‌ ظاهر شد (و گفت‌): «با محبت‌ ازلی‌ تو را دوست‌ ...
ادامه مطلب

هیچ چیز تصادفی نیست

۱پطرس ۵: ۱۰ ۱۰- اما ، پس از این که اندک زمانی رنج و زحمت دیدید ، خدا که بخشندهً ...
ادامه مطلب

کلید دوام آوردن در زمان‌های دشوار زندگی

عبرانیان ۱۱: ۲۳ – ۲۹ ۲۳- وقتی موسی متولد شد و والدینش دیدند که او کودک زیبائی بود آنها از ...
ادامه مطلب

بهترین پاداش

پیدایش ۱۵: ۱ ۱- بعد از این ‌اَبرام ‌رؤیایی دید و صدای خداوند را شنید که به او می گوید: ...
ادامه مطلب

چگونه از شیطان محفوظ باشیم

انجیل متی ۱۶: ۱۹ – من کلیدهای ملکوت خدا را در اختیار تو می گذارم تا هر دری را بر ...
ادامه مطلب

زندگی با خدا

پیدایش ۵: ۲۱ – ۲۴ ۲۱- خنوخ‌: وقتی‌ خنوخ‌ شصت‌ و پنج‌ ساله‌ بود، پسرش‌ متوشالح‌ به‌ دنیا آمد. (بیشتر…) ...
ادامه مطلب

غلبه بر ضعفِ اعتماد به خود

رومیان ۸: ۳۳ – ۳۹ ۳۳ اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است، دیگر چه کسی جرأت خواهد ...
ادامه مطلب

دعوت مسیح از شما

انجیل متی ۹: ۹ یک گناهکار شاگرد عیسی می‌شود ۹ عیسی بر سر راه خود، به یک باجگیر به نام ...
ادامه مطلب

خدای قادر مطلق ما

پیدایش ۱۸: ۹ – ۱۵ ۹ مهمانان از ابراهیم پرسیدند: «همسرت ساره کجاست؟» جواب داد: «او در خیمه است.» ۱۰ ...
ادامه مطلب

پرستش پر شور مسیح

انجیل متی ۲: ۱ – ۱۲ ستاره شناسان در جستجوی عیسی ۱ عیسی در زمان سلطنت «هیرودیس»، در شهر «بیت ...
ادامه مطلب

پاداش اطاعت از خدا

پیدایش ۶: ۲۲ ۲۲ نوح تمام اوامر خدا را انجام داد. زمانی که حضرت نوح فرمایش خداوند را حاکی از ...
ادامه مطلب

بهترین انتخاب روزانهٔ ما

اپطرس ۲: ۶ ۶ در کتاب آسمانی آمده است که خدا مسیح را خواهد فرستاد تا در خانه او، سنگ ...
ادامه مطلب

همه چیز برای خدا

رومیان ۸: ۲۸ ۲۸ ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بحسب ارادۀ او ...
ادامه مطلب