Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

 

پیامهای مسیحی

لزومات یک صبر موفق

 مزمور ۲۵: ۳ – ۵ ۳ بلی‌، آنانی‌ كه‌ به‌ تو امیدوارند هرگز سرافكنده‌ نخواهند شد، اما كسانی‌ كه‌ بیجهت‌...

نقشهٔ عظیم و نهایی خداوند برای ایمانداران به مسیح

۱تسالونیکی ۵: ۲۳ - ۲۴ ۲۳ دعا می کنم که خود خدای آرامش ، شما را تماما مقدس سازد. باشد...

موانع بر سر دعا

رومیان ۸: ۲۶ - ۲۸ ۲۶ به این وسیله ، یعنی بوسیله ایمان ما، روح خدا ما را در مشکلات...

خطر مال اندوزی – قسمت دوم

ا تیموتا ئوس ۶: ۶ – ۱۹ ۶ اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خداپسندانه خود، به آنچه...

جدا شده برای هدفی‌ مقدس و مخصوص

۲تیمو تائوس ۲: ۲۰ - ۲۱ ۲۰ در خانه یک ثروتمند، همه نوع ظرف وجود دارد، از ظروف طلا و...

کلید داشتن یک زندگی خوب

مزامیر ۳۴: ۱-۱۰ ۱ در هر زمانی‌ خداوند را ستایش‌ خواهم‌ كرد؛ شكر و سپاس‌ او پیوسته‌ بر زبانم‌ جاری‌...

انظباط و پایداری در عبادت و دعا

یوشع ۱: ۶-۸ ۶ پس‌ قوی‌ و شجاع‌ باش‌، چون‌ تو این‌ قـوم‌ را رهبـری‌ خواهی‌ كرد تا سرزمینی‌ را...

صبر برای مداخلهٔ خداوند

مزمور ۲۷: ۱۳-۱۴ ۱۳ اگر مطمئن‌ نبودم‌ كه‌ نیكویی‌ خداوند را بار دیگر در این‌ دنیا می‌بینم‌، تابه‌ حال‌ از...

زندگی خوب

مزامیر ۱۰۰ ۱ ای‌ ساكنان‌ روی‌ زمیـن‌، در حضور خداوند فریاد شادمانی‌ سر دهید! ۲ خداوند را با شادی‌ عبادت‌...

خطر مال اندوزی – قسمت اول

انجیل لوقا ۱۲: ۱۳ – ۲۱ ۱۳ در این هنگام ، شخصی از میان جمعیت گفت : “استاد، به برادرم...

تسلط خداوند در تاخیر

امثال ۱۶:۹ ۹ انسان‌ در فكر خود نقشه‌ها می‌كشد، اما خداوند او را در انجام‌ آنها هدایت‌ می‌كند. (بیشتر…)

درسها یی در زمینهٔ فرزند خدا بودن

 یوحنا ۸: ۲۵-۵۹ ۲۵ مردم از او پرسیدند: “به ما بگو که تو کیستی ؟” عیسی جواب داد: “من همانم...

مرگ و وقایع بعد از آن

فیلیپیان ۳: ۲۰ – ۲۱ ۲۰ اما سر منزل اصلی ما آسمان است ، که نجات دهنده ما، عیسی مسیح...

کاشتن در روح القدس

یعقوب ۳: ۷ – ۱۸ ۷ انسان توانسته است هرگونه حیوان وحشی ، پرنده ، خزنده و جاندار دریایی را...

یگانه راه رستگاری

حدود يکهزار و هشتصد سال قبل از ميلاد مسيح، يعقوب پيامبر در خواب نردبانی را ديد که برزمين برپا شد....

چرا وقت دعا نداریم؟

مزمور ۲۳: ۲ – ۳ ۲ در مرتعهای‌ سبز مرا می‌خواباند، بسوی‌ آبهای‌ آرام‌ هدایتم‌ می‌كند (بیشتر…)