162

لنگر مطمئن ما

عبرانیان ۱۳: ۵ – ۹

۵ از پول دوستی بپرهیزید و به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است : “شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد.” ۶ بنابراین ، با اطمینان کامل و با جرأت تمام ، می توانیم بگوییم : “خداوند گره گشا و یاور من است . پس ،

(بیشتر…)