171

شکل یافته توسط خدا

ارمیا ۱۸: ۱- ۶

۱ خداوند به‌ من‌ فرمود: ۲ «برخیز و به‌ كارگاه‌ كوزه‌گری‌ برو، و من‌ در آنجا با تو سخن‌ خواهم‌ گفت‌.» ۳ برخاستم‌ و به‌ كارگاه‌ كوزه‌گری‌ رفتم‌. دیدم‌ كه‌ كوزه‌گر بر سر چرخش‌ سرگرم‌ كار است‌؛ ۴ ولی‌ كوزه‌ای‌ كه‌ مشغول‌ ساختنش‌ بود، به‌ شكل‌ دلخواهش‌ در نیامد؛

(بیشتر…)