181

تصمیم گیری خدا پسندانه

مزامیر ۱۱۹: ۱۰۳ – ۱۰۵

۱۰۳ كلام‌ تو برای‌ جان‌ من‌ شیرین‌ است‌؛ حتی‌ شیرینتـر از عسـل‌! ۱۰۴ از احكام‌ تو دانش‌ و حكمت‌ كسب‌ كردم‌، بهمین‌ جهت‌ از هر راه‌ كج‌ بیزار و گریزانم‌.۱۰۵ كلام‌ تو چراغ‌ راهنمای‌ من‌ است‌؛ نوری‌ است‌ كه‌ راه‌ را پیش‌ پایم‌ روشن‌ می‌سازد!

(بیشتر…)