183

ریشه در حقیقت کلام خدا

مزمور ۲۵: ۴ – ۱۰

۴ ای‌ خداوند، راه‌ خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌ و احكام‌ خود را به‌ من‌ بیاموز. ۵ راستی‌ خود را به‌ من‌ تعلیم‌ ده‌ و مرا هدایت‌ فرما، زیرا تو نجات‌ دهنده‌ من‌ هستی‌ و من‌ همیشه‌ به‌ تو امیدوار بوده‌ام‌. ۶ ای‌ خداوند، رحمت‌ ازلی‌ و محبت‌ عظیم‌ خود را به‌ یاد آر!

(بیشتر…)