184

ارادهٔ خدا برای شماچیست؟

مزمور۱۱۹:۱۷ – ۲۴

خوشبختی در احکام خداوند

۱۷ خداوندا، به‌ این‌ خدمتگزارت‌ احسان‌ نما تا زنده‌ بمانم‌ و كلام‌ تو را اطاعت‌ كنم‌. ۱۸ چشمانم‌ را بگشا تا حقایق‌ شگفت‌انگیز كلام‌ تو را ببینم‌. ۱۹ من‌ در این‌ دنیا غریب‌ هستم‌؛ ای‌ خدا، احكام‌ خود را از من‌ مخفی‌ مدار.

(بیشتر…)