187

غلبه بر مشکلات

ایوب ۵: ۷ – ۱۱

۷ بدبختی‌ از خود انسان‌ سرچشمه‌ می‌گیرد، همچنانكه‌ شعله‌ از آتش‌ برمی‌خیزد. ۸ اگر من‌ جای‌ تو بودم‌، مشكل‌ خود را نزد خدا می‌بردم‌. ۹ زیرا او معجزات‌ شگفت‌انگیز می‌كند و كارهای‌ عجیب‌ و خارق‌العاده‌ بی‌شمار انجام‌ می‌دهد.

(بیشتر…)