19

کلید داشتن یک زندگی خوب

مزامیر ۳۴: ۱-۱۰

۱ در هر زمانی‌ خداوند را ستایش‌ خواهم‌ كرد؛ شكر و سپاس‌ او پیوسته‌ بر زبانم‌ جاری‌ خواهد بود. ۲ جان‌ من‌ به‌ وجود خداوند فخر می‌كند؛ اشخاص‌ فروتن‌ و افتاده‌ این‌ را خواهند شنید و خوشحال‌ خواهند شد.

(بیشتر…)