191

عکس العمل صحیح در مقابل مشکلات

۱پطرس ۴: ۱۲ – ۱۹

رنج و زحمت مسیحیان

۱۲ ای‌ عزیزان‌، از آزمایشها و زحماتی‌ که‌ گریبانگیر شماست‌، متعجب‌ و حیران‌ نباشید و فکر نکنید که‌ امری‌ غریب‌ بر شما واقع‌ شده‌ است‌، زیرا این‌ مصائب‌ برای‌ آزمایش‌ ایمان‌ شماست‌. ۱۳ شاد باشید که‌ به‌ این‌ طریق‌ می‌توانید در رنج‌ و زحمت‌ مسیح‌ شریک‌ شوید؛

(بیشتر…)