195

معیار محبت ما

انجیل یوحنا ۱۴: ۱۵ – ۲۴

۱۵ اگر مرا دوست دارید، آنچه می گویم اطاعت کنید. ۱۶ و من از “پدرم “ درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.

(بیشتر…)