20

برای خداوند صبر کنید

مزامیر ۱۳۰: ۵-۸

۵ من‌ بی‌صبرانه‌ منتظر خداوند هستم‌ و به‌ وعده‌ای‌ كه‌ داده‌ است‌ امید بسته‌ام‌. ۶ آری‌، من‌ منتظر خداوند هستم‌ بیش‌ از كشیكچیانی‌ كه‌ منتظر دمیدن‌ سپیده‌ صبح‌ هستند! ۷ ای‌ اسرائیل‌، به‌ خداوند امیدوار باش‌، زیرا رحمت‌ او عظیم‌ است‌؛ اوست‌ كه‌ می‌تواند ما را نجات‌ بخشد.

(بیشتر…)