207

راه رهایی از باتلاق‌های زندگی

۲قرنتیان ۱۲: ۹

……… “من با تو هستم و همین تو را کافی است ، زیرا قدرت من در ضعف تو بهتر نمایان می شود!” پس حال با شادی به ضعفهای خود می بالم . شادم از اینکه زندگی ام قدرت مسیح را نمایان می سازد، و نه توانایی ها و استعدادهای خودم را.

(بیشتر…)