214

غلبه بر تنهأیی

مزمور ۲۵: ۱۵ – ۲۲

۱۵ چشم‌ امید من‌ همیشه‌ بر خداوند است‌، زیرا تنها او می‌تواند مرا از خطر برهاند. ۱۶ ای‌ خداوند، به‌ من‌ توجه‌ فرما و بر من‌ رحم‌ نما، زیرا تنها و درمانده‌ام‌. ۱۷ غمهای‌ دلم‌ زیاد شده‌ است‌، مرا از غصه‌هایم‌ رها ساز!

(بیشتر…)