22

انسانها از دیدگاه خداوند

عبرانیان ۲: ۶ – ۱۸

۵ به یاد داشته باشید که دنیای آینده که از آن سخن می گوییم ، بوسیله فرشتگان اداره نخواهد شد، بلکه مسیح آن را اداره خواهد کرد. ۶ زیرا داود پیغمبر در کتاب زبور به خدا می گوید: “انسان چیست که تا این اندازه او را مورد توجه قرار می دهی ؟

(بیشتر…)