222

تقویت ایمان به خدا

۲تسالونیکیان ۱: ۳ – ۴

۳ برادران عزیز، موظفیم همواره خدا را برای وجود شما شکر نماییم . بلی ، شایسته است که چنین کنیم ، زیرا ایمان شما بگونه ای چشمگیر رشد کرده ، و محبت شما نسبت به یکدیگر بی نهایت عمیق شده است .

(بیشتر…)