Warning: Error while sending QUERY packet. PID=8433 in /home/radioaramesh/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2056
226 – رادیو آرامش

226

فکر پاک

رومیان ۱۲: ۱ – ۲

۱ ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا، التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست . شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید.

(بیشتر…)