236

عدالت و رحمت صلیب

رومیان ۳: ۲۳ – ۲۷

۲۳ زیرا همه گناه کرده اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد، نرسیده است. ۲۴ اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا “بی گناه “ به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خـود بطور رایگان گناهان ما را برداشته است.

(بیشتر…)