239

مشقت‌های خود ساز

مزمور ۱۱۹: ۶۵ – ۷۲

ارزش احکام خداوند

۶۵ خداوندا، همانگونه که وعده دادی، بر بنده‌ات احسان فرموده‌ای. ۶۶ حکمت و قضاوت صحیح را به من یاد ده، زیرا به احکام تو ایمان دارم. ۶۷ پیش از اینکه تـو مرا تنبیه کنی، من گمراه بـودم، اما اینک پیـرو کلام تو هستم.

(بیشتر…)