26

الگویی برای دعا

کولسیان ۱: ۱۰ – ۱۴

۱۰ تا به این ترتیب زندگی شما همواره مورد پسند خداوند و باعث جلال او باشد و همیشه به انجام اعمال نیک مشغول باشید و هر روز خدا را بهتر بشناسید. ۱۱ همچنین ، دعا می کنیم که از قدرت عظیم خدا لبریز شوید تا بدون توجه به مشکلات زندگی ، همیشه با شادی پیش روید،

(بیشتر…)