269

نور زندگی شما

انجیل یوحنا ۸: ۱۲

نور جهان

۱۲ عیسی در یکی از تعالیم خود، به مردم فرمود: «من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند، در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می‌کند.»

(بیشتر…)