271

اشتیاق شناخته شدن

کلام خدا در مزمور ۶۳: ۱ – ۳ می‌‌فرماید؛

اشتیاق برای خداوند

۱ ای خدا، تو خدای من هستی؛ در صبح سحر تو را می‌طلبم. جان من مشتاق توست؛ تمام وجودم همچون زمینی خشک و بی آب، تشنه توست. ۲ تو را در مکان مقدست دیده‌ام و قوت و جلال تو را مشاهده کرده‌ام.

(بیشتر…)