292

هیچ چیز تصادفی نیست

۱پطرس ۵: ۱۰
۱۰- اما ، پس از این که اندک زمانی رنج و زحمت دیدید ، خدا که بخشندهً تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید ، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت.آمین.

(بیشتر…)