307

برّه خدا

مکاشفه ۷: ۱۷

۱۷ زیرا «بره» که پیش تخت ایستاده است، ایشان را خوراک داده، شبان آنان خواهد بود و ایشان را به چشمه‌های آب حیات هدایت خواهد کرد؛ و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد نمود.»آمین.

(بیشتر…)