308

نان حیات

انجیل یوحنا ۶: ۳۵

۳۵ عیسی به آنها گفت: «من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید‌. آمین.

(بیشتر…)