328

پیروزی بر کوههای زندگی

اشعیا ۴۰: ۴ – ۵

۴ هر درّه پر شود. و کوه‌ها هم سطح شوند. تپّه‌ها به دشت مبدّل شوند، راه‌های کج راست، و راه‌های ناهموار، هموار خواهند شد. ۵ آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد، و تمام مردم آن را خواهند دید. خداوند خودش چنین گفته است.

(بیشتر…)