335

ارث تمام نشدنی

افسسیان ۱: ۱۸

۱۸ و از او می‌خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدّسین خود وعده داده است.آمین.

(بیشتر…)