342

شالودهٔ بصیرت روحانی مسیحی

عبرانیان ۴: ۱۲ – ۱۳

۱۲ زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دو دم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می‌کند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار می‌سازد‌. ۱۳ در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند‌. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و رو باز است و همهً ما باید حساب خود را به او پس بدهیم‌.آمین.

(بیشتر…)