360

چگونه با ترس‌هایم روبرو شوم؟

دوستان، وقتی به هر دلیل، خودتان را در سیاهچال ترس و نا امیدی می‌‌یابید، وقتی ترس و اضطراب بر روی زندگی شما سایه می ا ‌‌فکند، اولین واکنش صحیح شما باید این باشد که حضور، وفاداری و قابل اعتبار بودن خداوند را به یاد آورید.

(بیشتر…)