378

برخیز

امثال ۲۴: ۱۶

۱۶ زیرا شخص درستکار حتّی اگر هفت بار هم بیفتد، باز بر می‌خیزد، ولی اشخاص بدکار، گرفتار بلا شده سرنگون می‌گردند. آمین!

(بیشتر…)