398

عیسی مسیح دکترِ خوبِ شما

امثال ۳: ۵ – ۸

۵ با دل و جان بر خداوند توکّل کن. بر عقل خود تکیه مکن. ۶ در تمام کارهایت خداوند را به خاطر داشته باش. او راه راست را به تو نشان خواهد داد. ۷ خیال نکن که خیلی عاقل هستی. از خدا بترس و از بدی دوری کن. ۸ اگر چنین کنی، مانند داروی شفا بخش، به تو سلامتی و قوّت می‌بخشد. آمین.

(بیشتر…)