404

به سوی سرزمین موعودم با خدا

اعداد ۱۳: ۳۰ کالیب، بنی اسرائیل را که در حضور موسی ایستاده بودند خاطر جمع نموده گفت: «بیایید فوراً هجوم ببریم و آنجا را تصرف کنیم، چون می‌توانیم آن را فتح نماییم.»

عزیزان آیه‌ای که در ابتدای این مطالعه خواندیم، قسمتی از رویدادی است که در کلام خدا در کتابِ اعداد فصل‌های ۱۳ و ۱۴ به ثبت رسیده است.

(بیشتر…)