408

زندگی با روح القدس

عزیزان، خداوند ما عیسی مسیح، در حالی که به ایفای نهایتِ جانفشانی خود برای انسانِ گناهکار نزدیک می‌‌شد، فرمود:  ۱۶ و من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.  انجیل یوحنا ۱۴: ۱۶

(بیشتر…)