410

آیا خداوند فلاکت را به زندگی ما می‌‌آورد؟

عزیزان، مطالعهٔ صحیحِ کلام خدا، برای ما روشن می‌‌سازد که؛ “خداوند – بنا به مشیتِ الهی خود، بعضی اوقات اجازهٔ ورود فلاکت هایی را به زندگی ما می‌‌دهد تا منظورِ خاصِ خودش را به کمال رساند.”

(بیشتر…)