421

تصویری روشن‌تر از اهمیّتِ تولد عیسی مسیح

عزیزان، وقتی شما به کریسمس می‌‌اندیشید، چه افکاری در مغزِ شما نقش می‌‌بندند؟

آیا کریسمس ناخود آگاهانه شما را به یاد خرید هدایا، جشن و پایکوبیها، دید و بازدید دوستان، غذاها و شیرینی‌های خوشمزه می‌‌اندازد؟

(بیشتر…)