424

زندگی پاک به وسیلهٔ روحِ خدا – قسمتِ سوم

شنوندگان عزیز، با عرضِ سلام، و این امید که در آرامش خداوند بسر می‌‌برید؛ برنامهٔ این هفته را در ادامهٔ مطالعه در کلامِ خدا، با عنوانِ ، “زندگی پاک به وسیلهٔ روحِ خدا” آغاز می‌‌کنم.

(بیشتر…)